Aivot - Yhdessä käyttöön Aivot maskotti

Hanke


Aivot – Yhdessä käyttöön hanke sai alkunsa seudullisen opetussuunnitelmaan sopivan opetusmateriaalin puutteesta. Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi päättivät 2018 tehdä yhdessä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3.-6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen tavoitteena on kokeilla uutta toimintamallia, jossa koulutuksenjärjestäjä toimii myös oppimateriaalin tuottajana. Tavoitteenamme on myös saada muita koulutuksenjärjestäjiä innostumaan oppimateriaalien tuottamisesta ja jakamaan laadukasta oppimateriaalia muiden kanssa.

Aivot-hankkeen toteuttajana on Osake (https://osake.eeventti.fi/), joka on Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Oppimateriaalin tekijöiksi on palkattu Tampereen kaupunkiseudun luokan- ja aineenopettajia.

Materiaalin suunnittelun lähtökohtia ovat olleet seudullisen opetussuunnitelman kattava toteuttaminen, eriyttämisen helpottaminen, erilaisten oppimistapojen huomioiminen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen, TVT- ja monilukutaidon kehittäminen opiskelun ohessa ja materiaalin helppokäyttöisyys.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisäävät kiinnostusta ympäristöoppiin. Oppimateriaali sisältää välineet myös itse- ja vertaisarviointiin ja vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä perinteisten tulostettavien kokeiden lisäksi. Digitaalisuuden ansiosta materiaalia on helppo päivittää. Se tarkastetaan ja päivitetään vuosittain.

Tampereen kaupunkiseudulla oppimateriaali toimii jo käytössä olevissa työvälineissä (Moodle-oppimisympäristö Reppu ja Office365). Oppimateriaali sisältää diasarjojen lisäksi opettajan materiaalit ja materiaalin käyttöön perehdytetään koulutuksilla ja vertaistuella. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet huolehtimaan, että digitaalisen aineiston käyttöön tarvittavat välineet ovat oppilaiden käytettävissä 3.–6.luokan ympäristöopin tunneilla.

Koulun oppilasverkossa sekä opettaja että oppilas pääsevät käsiksi materiaaliin ilman kirjautumista. Materiaali on käytettävissä myös koulun ulkopuolella, jolloin kirjautuminen Reppuun tapahtuu verkkoselaimessa samoilla oppilasverkon tunnuksilla kuin koulussa. Nyt oppikirja eli diasarjat ovat nähtävissä myös näiden nettisivujen kautta.

Projekti käynnistyi syksyllä 2018.
Lukuvuonna 2019–2020 otettiin käyttöön 4. luokan ympäristöopin oppimateriaali.
Lukuvuonna 2020–2021 otettiin käyttöön 3. ja 5. luokan oppimateriaalit.
Lukuvuonna 2021–2022 otettiin käyttöön 6. luokan oppimateriaali.

Hanke jatkuu vuosina 2021–2024 0.–2. ympäristöopin oppimateriaalin ja terveystiedon 7.–9. luokkien materiaalien valmistamisella.

Lukuvuonna 2022–2023 on käytettävissä 7. luokan terveystiedon materiaali.
Lukuvuonna 2023–2024 on käytettävissä 8. luokan terveystiedon materiaali ja 0.–2. luokkien ympäristöopin oppimateriaalin osa 1.

Lukuvuonna 2024–2025 on käytettävissä 9. luokan terveystiedon materiaali ja 0.–2. luokkien ympäristöopin oppimateriaalin osa 2.

Aivot-tekijätiimiin kuuluvat:

0.–2. luokka: Lauri Harju, Ville Keskinen, Harri Knuuti, Helka Lempilä, Anne Piirainen ja Maria Solin-Lehtinen

3.–6. luokka: Lauri Harju, Harri Knuuti, Aino Kulmala, Helka Lempilä, Ville Lintusaari, Marko Moilanen, Jaana Tiura, Pipsa Heikkinen, Hanna-Kaisa Karttunen ja Tanja Pekkanen.

7.–9. luokka: Aino Kulmala, Eeva Lehtinen, Helka Lempilä, Kiti Ruissalo, Kati Vitikainen